Hållbarhet
På Komproment fokuserar vi på material och lösningar som främjar hållbart byggande. Vi erbjuder produkter med lång livslängd och system designade för separation. Flera av våra fasadlösningar kan även levereras med integrerade solceller.

Vi strävar efter att alltid kunna erbjuda full dokumentation på våra lösningar, så det är enkelt att beräkna materialens klimatpåverkan.


EPD - miljövarudeklaration

Den frivilliga miljövarudeklarationen – populärt kallat EPD (Environmental Product Declaration) – bygger på livscykelutvärderingen av de enskilda produkterna och ger dig poäng vid byggnationscertifieringar som bland annat Miljöbyggnad, LEED och BREEAM.


Du kan ladda ner våra EPD'er här

Miljöcertificeringar

Certifieringar spelar en viktig roll i dagens byggindustri. Miljöcertifieringssystemen är en metod för att bedöma och godkänna byggnader utifrån olika hållbarhetskriterier.

De hjälper till att säkerställa att byggnader uppfyller specifika standarder för energieffektivitet, material, vattenanvändning och miljöpåverkan. Genom att välja rätt lösningar och material kan de bidra till att minimera miljöpåverkan från byggandet.

I framtiden förväntas certifieringar spela en ännu större roll inom byggbranschen på grund av de hårdare krav som införs i lagstiftningen.

Våra fasadprodukter är tillverkade av naturmaterial med lång hållbarhet och kan bidra positivt till de olika certifieringssystemen. Vi står redo med produktspecifika EPD'er, materialpass och rådgivning så att du kan gå vidare i processen att få din konstruktion certifierad.

Läs mer om certificeringar här

Materialpass

På Komproment tror vi att dagens material är framtidens materialbank. För att undvika att byggprodukter utan DNA i framtiden ska uppfattas som byggavfall arbetar vi med materialpass på våra fasadlösningar. I praktiken sker detta genom att våra fasadsystem kommer med ett materialpass som är inbyggt i fasaden, vilket synliggör vad systemen är gjorda av, så att de vid slutet av sin livslängd kan separeras till rena fraktioner.

Materialpasset är ett försök att få budskapen flyttade dit de gör skillnad, nämligen på byggarbetsplatsen. Det är här informationen ska finnas tillgänglig och det är hela tanken bakom materialpasset.


Du kan ladda ner här

Relaterade inlägg

Nyheter på Building Green
Komproment har under åren fokuserat starkt på produktutveckling inom fasad- och taklösningar och kommer nu åter att finnas på Building…
Læs mere
chevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram