Vad är ”The Black Box”?

                
01/09/2021
Vi vill ta upp kampen mot byggavfall. Risken för att byggmaterial utan tydligt ursprung och utan materialpass i framtiden kommer att uppfattas som byggavfall är överhängande. Därför har Komproment valt att ta upp kampen mot resursslöseri. Den svarta lådan är vår lösning på hur vi i praktiken kan få informationen dit den behövs – nämligen till fasaden som ska monteras ned och återanvändas om 50–100 år.

Vad är den svarta lådan?

Den svarta lådan är vårt svar på ett materialpass.

– Och vad är då det?
Ett materialpass är ett fysiskt dokument i aluminium som i detalj beskriver vad ett visst system består av. Den svarta lådan har utvecklats för att säkerställa att materialen har ett tydligt ursprung, så att de kan återvinnas eller återanvändas utan att nedvärderas till lägre materialkvaliteter och därmed mista sitt verkliga materialvärde i återanvändningsfasen.
Komproments fasadsystem är designade för att separeras. Det innebär att om beståndsdelarna i en byggnadsdel inte är dokumenterade blir det svårare att återvinna och återanvända dem. Därför har vi utvecklat materialpass till våra fasader som beskriver exakt vad de består av – vilken typ av aluminium, tegel, skiffer, plast etc. När en byggnad rivs kommer man på så sätt att kunna dela upp beståndsdelarna optimalt, så att man vet vilka komponenter som kan återanvändas och få ett nytt ”materialliv”.

 

Här hittar du den svarta lådan

Du har säkert hört talas om den svarta lådan på flygplan, som innehåller viktig teknisk information om flygningen. Det är den här principen vi vill överföra till byggbranschen.
Våra materialpass är fysiska dokument som byggs in i våra fasader. När vi levererar våra fasader får kunderna alltså med materialpass (precis så många de vill) som kan byggas in i fasaden. När byggnaden sedan rivs någon gång i framtiden kommer man att kunna hitta den svarta lådan inne i fasaden. Här kommer man att kunna se att fasaden är Cradle to Cradle Certified™, och man kommer att veta exakt vilket material den består av.

Med materialpasset kan vi alltså säkerställa att kunden och kundens kund alltid vet vad våra fasader består av. Det betyder att de kommer att kunna montera och sedan montera ned fasaden så att alla material sorteras i rena fraktioner för återanvändning eller återvinning. På så sätt kan vi minska mängden byggavfall och resursslöseri.

Det här systemet innebär att fasader från Komproment bildar en del av framtidens materialbank, och att ägare till byggnader med våra fasader bibehåller det verkliga scrap- och materialvärdet när de någon gång om många år monterar ned fasaderna. Därmed vet de också att materialen antingen kan monteras upp på nytt eller återvinnas och ingå i nya material.

 

Läs också

                
chevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram