Certifieringar

Nedan kan du läsa mer om de olika certifieringssystemen och hur du kan vinna poäng genom att använda Komroments lösningar i ditt bygge.

För att säkerställa att byggnaders hållbarhet bedöms på ett enhetligt sätt har ett antal standarder tagits fram för certifiering av hållbart byggande, bl.a. Miljöbyggnad, BREEAM och LEED I Sverige används den svenska standarden Miljöbyggnad främst för att certifiera byggnader.

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna. Bedömningen kan resultera i Certified, Brons, Silver och Guld. Komproment kan bidra till att få din byggnation Miljöbyggnad-certifierad. Kontakta oss gärna för hjälp och sparring samt hitta våra produktspecifika EPD'er.


LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett internationellt erkänt miljöcertifieringssystem för byggnation som utvecklats av det amerikanska Green Building Council (USGBC). Certifieringen har primärt fokus på byggnationens miljömässiga påverkan och mindre på de sociala aspekterna. Bedömningen kan resultera i Certified, Silver, Gold och Platinum. Komproment kan bidra till att få din byggnation LEED-certifierad. Kontakta oss gärna för hjälp och sparring samt hitta våra produktspecifika EPD'er.BREEAM

BREEAM – (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) är det mest använda certifieringssystemet i Europa och stammar ursprungligen från England. Systemet vill främja miljövänlig och hållbar byggnation utifrån olika kategorier såsom byggnadens energianvändning, inomhusklimat med ventilation och belysning, vattenekonomi, avfallshantering samt markanvändning och påverkan på närmiljön. Bedömningen resulterar i betyget Acceptable, Pass, Good, Very Good, Excellent eller Outstanding. Komproment kan bidra till att få din byggnation BREEAM-certifierad. Kontakta oss gärna för hjälp och sparring samt hitta våra produktspecifika EPD'er.

Miljöbedömning av produkter

På Komproment jobbar vi aktivt för att miljödeklarera våra produkter. Våra produkter finns bedömda i Byggvarubedömningen.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen tillhandahåller en databas med miljöbedömningar för de mest använda produkt-erna inom bygg- och fastighets-sektorn. För information om bedömning se Byggvarubedömningens hemsida.

SundaHus

SundaHus utför bedömningar av byggvaror på uppdrag av kunder såsom entreprenörer, byggherrar, arkitekter och försäkringsbolag. Syftet är att ge en uppfattning om den aktuella produkten är ett bra val ur miljö- och hälsoperspektiv eller om det kan finnas bättre alternativ. 
SundaHus har bedömt produkter från Komproment. För information om bedömning se SundaHus hemsida.

Byggvarubedömningen

Svanenmärkningen garanterar att kriterier för miljö- och hälsofarliga ämnen, energi- och resursförbrukning, avfallshantering, återvinning osv uppfylls.
Tegel och skiffarprodukter omfattas inte av Svanens krav och är därför inte registrerad i Svanens husproduktportal. Tegel och skiffer kan enkelt ingå i Svanenmärkta byggnader.
Läs mer på Svanens egen hemsida.

Hållbarhet

På Komproment fokuserar vi på material och lösningar som främjar hållbart byggande. Vi erbjuder produkter med lång livslängd och system designade för separation.

Läs mer

Senaste artiklarna

Nyheter på NORDBYGG 2024
Komproment har under åren fokuserat starkt på produktutveckling inom fasadbeklädnad och står redo att visa upp alla våra spännande nyheter…
Læs mere
Nyheter på Building Green
Komproment har under åren fokuserat starkt på produktutveckling inom fasad- och taklösningar och kommer nu åter att finnas på Building…
Læs mere
chevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram