Om Komproment
Många saker i livet kan man göra om och om igen. Men man har bara en enda chans att
skapa ett första intryck. Det allra första intrycket är något som består. Det gäller även första
intrycket av en byggnad eller ett hem.
Vi är en ledande leverantör av fasadlösningar på den nordiska marknaden och en del av Wienerberger, en av världens största tillverkare av byggmaterial.

På Komproment tar vi ställningen att dagens material är framtidens materialbank och det är tanken bakom all vår design och utveckling. I 23 år har vi specialiserat oss på att leverera klimatskärmar till den nordiska marknaden. Vi ser det som vår ädlaste uppgift att ge goda och hållbara råd om lösningar för de lätta fasaderna i byggandet.

Vi erbjuder innovativa lösningar och designkoncept baserade på design för separation, eftersom vi genom detta kan minimera och förbruka resurser på ett vettigt sätt. Våra fasadkoncept är kompletta systemlösningar som gör det lättare att beräkna fasadens miljöpåverkan.

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår dokumentation i form av att kunna erbjuda produktspecifika EPD:er på våra lösningar. Alla våra system är konstruerade för att sorteras för återvinning och levereras med ett materialpass som visar vad systemkomponenterna är gjorda av för att sorteras i rena fraktioner efter avslutad livstid. Det innebär också förenklad beräkning av klimatskärmens miljöpåverkan.

Genom våra fasadkoncept vill vi hjälpa till att inspirera till byggande och skapa vackra byggnader med lång livslängd till nytta för alla.chevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram