Personuppgiftspolicy

En viktig fråga som vi uppmärksammar i alla våra affärsrelationer är skyddet av ditt privatliv och dina personuppgifter. Vi respekterar sekretessen för dina personuppgifter och agerar alltid i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagen och denna integritetspolicy.

 

1. OMFATTNINGEN AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy är avsedd att informera dig om hur Komproment ApS ("Komproment") använder personuppgifter, vilken information om användarna som Komproments webbplats(er), onlineapplikationer eller mobila plattformar ("onlinetjänster") samlar in och utvärderar och därefter använder, skickar till tredje part eller bearbetar på något annat sätt.

Denna integritetspolicy gäller Komproment. Den gäller inte onlinetjänster som bolagen i Komproment-koncernen tillhandahåller och som omfattas av egna integritetspolicyer eller för onlinetjänster som drivs av tredje man.

 

2. INSAMLING AV INFORMATION

2.1. Uppgifter som du tillhandahåller

Som regel krävs det inte att du lämnar ut personuppgifter för att använda våra onlinetjänster. Om personuppgifter (namn, postadress eller e-postadress) samlas in inom ramen för våra onlinetjänster, görs detta, så långt möjligt, på frivillig basis. Om du exempelvis vill få nyhetsbrevet som erbjuds på vår webbplats, behöver vi din mejladress samt information som gör det möjligt för oss att bekräfta att du äger den mejladress som anges.

2.2. Automatiskt insamlade data

Av datasäkerhetsskäl och i syfte att optimera användarvänligheten, samlar vi även in icke-personliga uppgifter i samband med användningen av våra onlinetjänster. Exempel på det som lagras är vilken webbläsare och vilket operativsystem som används, domännamnet på den webbplats du besökte innan du öppnade vår webbplats, antal besök och den genomsnittliga tiden du använt på vår webbplats, såväl som vilka sidor du besökte.

Sådana automatiskt insamlade uppgifter kopplas inte till uppgifter från andra källor. Vi förbehåller oss rätten att i efterhand kontrollera sådana uppgifter, om konkreta indikationer på olaglig användning kommer till vår kännedom.

2.3. Cookies och webb-beacons

Våra onlinetjänster använder så kallade cookies och webb-beacons. Cookies skadar inte din dator. De är små filer med konfigurationsinställningar som hjälper oss att göra våra onlinetjänster användarvänligare, effektivare och säkrare. Dessutom används cookies för att implementera vissa användarfunktioner.

Våra onlinetjänster använder vanligtvis "sessionscookies", som raderas automatiskt när webbläsaren stängs. Ibland använder de också "beständiga cookies", som finns kvar på enheten tills de löper ut eller tas bort manuellt. De sistnämnda gör det möjligt att känna igen din webbläsare vid nästa besök. Mer information om "cookies från tredje man”, dvs. cookies från tredjepartsleverantörer, som Google Inc. finns i dessa leverantörers integritetsregler.

Du kan justera din webbläsare eller sekretessinställningarna i dina mobila enheter så att du meddelas när en cookie skickas till din enhet. Då kan du avgöra om du ska tillåta en cookie eller ej från fall till fall. Du kan också inaktivera cookies, endast i vissa fall eller som standard, och aktivera automatisk radering av kopior varje gång du stänger din webbläsare. Du bör dock ha i åtanke att vissa funktioner i våra onlinetjänster kanske inte är helt tillgängliga om du avaktiverar cookies.

Dessutom kan vi använda webb-beacons, även kallade page tags, för att analysera effektiviteten i vår webbplats eller våra nyhetsbrev. Till exempel kan våra nyhetsbrev och HTML-mejl innehålla en webb-beacon som avgör om mejlet eller länkar som skickats via mejl har öppnats. Dessa uppgifter hjälper oss att förbättra vår mejltjänst och att justera vårt innehåll efter användarnas behov. Om mejlet raderas, raderas även vår webb-beacon. Det säger sig självt att våra vanliga textmejl inte innehåller någon webb-beacon.

2.4. Webbanalys

I syfte att kontinuerligt optimera funktionerna och maximera användarvänligheten, använder några av våra onlinetjänster de webbanalystjänster och sociala insticksprogram som anges nedan. De uppgifter som används i detta syfte är uteslutande icke-personliga.

Google Analytics: Google Analytics från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, använder så kallade cookies, dvs. textfiler som lagras på din dator för att analysera din användning av våra onlinetjänster. Vanligtvis överförs de uppgifter om ditt användarbeteende som samlas in av en cookie till en Google-server i USA och lagras där. Om ip-anonymisering aktiveras för onlinetjänsterna, kommer Google att trunkera din ip-adress i medlemsstaterna i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det är endast i undantagsfall som den fullständiga ip-adressen kommer att överföras till en Google-server i USA och trunkeras där. På uppdrag av onlinetjänsternas operatör, kommer Google att använda informationen för att utvärdera din användning av onlinetjänsterna, för att sammanställa rapporter om dessa aktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster åt webbplatsoperatören som rör användningen av onlinetjänsterna och internetaktiviteterna. Ip-adressen som överförs via din webbläsare inom ramen för Google Analytics kopplas inte till några andra uppgifter som Google innehar. Du kan hindra att cookies lagras genom att välja en lämplig inställning i din webbläsare. Men i så fall kommer du inte att kunna använda alla funktioner i våra onlinetjänster. Dessutom du kan hindra att uppgifter som genereras av cookies samlas in och används av Google genom att hämta och installera insticksprogrammet för webbläsaren som finns på (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Mer information om användarvillkor och integritetsregler finns på https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/se/.

Hotjar: För att ge en förbättrad användarupplevelse, använder några av våra onlinetjänster programmet Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyon, 20 Bisazza-Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Hotjar gör det möjligt för oss att mäta och utvärdera användaraktiviteter (musrörelser, musklick, rullningshöjd). I detta syfte placerar Hotjar cookies på användarens enhet och kan lagra användardata, t.ex. webbläsare, operativsystem, tid som använts på webbplatsen, etc. Mer information om Hotjars databehandling finns på www.hotjar.com/privacy.

 

2.5 Närvaro på webben och sociala medier

Komproment samarbetar med olika leverantörer av sociala medier. Som en del av detta samarbete ansluts din webbläsare automatiskt till den valda tjänsteleverantören (t.ex. Facebook) när du använder respektive tjänst. Till exempel kommer din IP-adress, cookies och annan information att överföras till respektive tjänsteleverantör om du tidigare har besökt deras webbplats. Denna dataöverföring förhindras av oss så långt som möjligt och sker endast om du interagerar med det sociala nätverket. Om du är inloggad på den sociala nätverksplattformen i fråga, kan den associera ditt besök på vår webbplats med ditt användarkonto.

Dessutom använder vi ”plug-ins” (så som Facebook-ikonen) från olika plattformar. Genom att klicka på respektive ikon accepterar du kommunikation med respektive plattform och överföringen av information (t.ex. IP-adress) till respektive tjänsteleverantör. Genom att aktivera en ”plug-in” mottar respektive socialt nätverk information om att webbläsaren har anropat motsvarande sida på vår webbplats. Detta gäller även om du inte har ett konto eller för närvarande inte är inloggad. Denna information (inklusive IP-adressen) överförs direkt från webbläsaren till en server för respektive socialt nätverk och lagras där.

Om du är inloggad på ett av de sociala nätverken under ditt besök på vår webbplats, kan det sociala nätverket tilldela besöket på vår webbplats direkt till ditt nätverkskonto med den ”plug-in” som samtidigt aktiveras. Om du interagerar med ”plug-in”-programmen, till exempel genom att klicka på ”Gilla”-knappen eller skriva en kommentar, överförs motsvarande information direkt till en social nätverksserver och lagras där. Informationen kan också publiceras på det sociala nätverket och visas för dina Facebook-vänner eller Twitter-följare. 

Syftet med och omfattningen av datainsamling och vidare bearbetning och användning av data av respektive socialt nätverk samt dina relevanta rättigheter och inställningsalternativ för skydd av din integritet, finns i dataskyddsinformationen för respektive socialt nätverk. 

På denna Komproment webbplats används så kallade sociala plug-ins (”plug-ins”) för följande sociala nätverk:

Facebooks insticksprogram ("Dela-knappen"): Du kan känna igen insticksprogram från Facebook Inc., 1 Hacker, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA på Facebook-logotypen eller "dela-knappen". Du får en översikt över Facebooks insticksprogram om du klickar här: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. När du använder våra onlinetjänster, skapar insticksprogrammet en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern. Alltså informeras Facebook om att du har använt våra onlinetjänster via din ip-adress. När du klickar på Facebooks "dela-knapp" medan du är inloggad på ditt Facebook-konto, kan du koppla innehållet i våra onlinetjänster till din Facebook-profil. Facebook kan sedan koppla användningen av våra onlinetjänster till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av onlinetjänsterna, inte får någon kunskap om innehållet i uppgifterna som överförs och hur de används av Facebook. Ytterligare information finns i Facebooks integritetspolicy på https://www.facebook.com/policy.php. Om du inte vill tillåta Facebook att koppla användningen av dina onlinetjänster till ditt Facebook-konto, loggar du ut från ditt Facebook-konto.

Youtube: Vi har implementerat komponenter från YouTube på denna webbsida i extra marknadsföringssyften, så som att bättre nå den specifika målgruppen, ökad synlighet, image-skapande, användarinformation och arbetsgivar-branding som ett legitimt intresse enligt Artikel 6 paragraf 1 punkt (f) GDPR. YouTube drivs av Google, dvs. av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube är en videoportal på internet som tillåter videoutgivare att lägga upp videoklipp gratis och andra användare att visa, bedöma och kommentera dem, även detta gratis. YouTube tillåter publicering av alla typer av videor. Det är därför man kan få tillgång till hela filmer och TV-program, men också musikvideor, trailrar eller videor skapade av användarna själva via internetportalen. När du använder en av våra online-tjänster utrustad med en YouTube-funktion etableras en anslutning till YouTubes servrar och information om de online-tjänster du använder kommuniceras till YouTube-servern. Om den person som besökt oss även är inloggad på YouTube känner YouTube igen vilken specifik sida på vår webbsida som personen besökt genom att anropa en sida som innehåller en YouTube-video. Denna information samlas in av YouTube och Google och länkas till respektive YouTube-konto för den aktuella personen. YouTube och Google tar emot information via YouTube-komponenten som den registrerade har besökt på vår webbsida när den registrerade är inloggad på YouTube samtidigt som han eller hon besöker vår webbsida, oberoende av om den registrerade klickar på en YouTube-video eller ej. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till YouTube och Google kan han eller hon förhindra överföringen genom att logga ut från sitt YouTube-konto innan han eller hon besöker vår webbsida. För ytterligare information om YouTubes användning av användardata, se YouTubes sekretesspolicy på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Linkedin: På vår sajt länkar vi till vår närvaro på LinkedIn. Vår LinkedIn-närvaro låter oss presentera vårt företag för användarna av detta nätverk och kommunicera med dem. Data som erhållits direkt av dig och av LinkedIn kommer att användas enbart för kommunikation med kunder och potentiella kunder, öka vår synlighet och image-skapande som ett legitimt intresse enligt Artikel 6 paragraf 1 punkt (f) GDPR för att kunna erbjuda dig den information som är mest intressant för dig. LinkedIn drivs av LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland. Om du är inloggad på ditt LinkedIn-konto och besöker vår företagssida kan detta associeras med din profil. Vi har inget inflytande över LinkedIns datainsamling och ytterligare behandling, i vilken utsträckning den görs och hur länge data sparas. Observera att vi inte har någon kontroll över LinkedIns användarvillkor, sekretess- och cookie-policyer. Om du inte är registrerad på LinkedIn kan vi ändå ta emot statistisk analys av dina personuppgifter när du går in på vår företagssida. Vi har inte tillgång till de data som lagras i cookies i personlig form och kan därför inte överföra dem till tredje part i personlig form. För information om den juridiska grunden för databehandlingen, eventuell behandling, mottagare och överföringar av dina data till ett tredje land av LinkedIn, se LinkedIns sekretesspolicy på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy och LinkedIns cookie-riktlinjer på https://de.LinkedIn.com/legal/cookie-policy

Pinterest: På vår sajt länkar vi till vår närvaro på Pinterest, som ger oss möjlighet att presentera vårt företag för våra kunder och att kommunicera med dem, samt öka vår synlighet och främja vårt image-skapande som ett legitimt intresse enligt Artikel 6 paragraf 1 punkt (f) GDPR. Pinterest drivs i USA av Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA och i Europa av Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland. När du använder en av våra online-tjänster utrustad med en Pinterest-plugin upprättas en anslutning till Pinterest-servrar och information samt data om de online-tjänster du använder kommuniceras till Pinterest-servern. Vi vill påpeka att vi, som tillhandahållare av online-tjänsterna, inte får någon kännedom om innehållet i de data som överförs och hur de används av Pinterest. Pinterest erbjuder operatörer av företagskonton ”Pinterest Web Analytics”-funktionen, som ger oss anonymiserade statistiska data om användare och besökare på vårt konto, våra walls och pins. Dessa så kallade ”Pinterest Web Analytics” är summerad statistik som skapas med utgångspunkt från vissa handlingar (så-kallade ”events”) och som loggas av Pinterest när användare och besökare interagerar med vårt konto, våra walls eller pins och det innehåll som hör till dessa. För mer information, se Pinterests sekretesspolicy på https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy. Du kan ändra sekretessinställningarna för ditt Pinterest-konto på: https://www.pinterest.at/settings/

Instagram: Instagram drivs av Facebook Inc. (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland). Komproment ApS känner inte till omfattningen eller användningen av datautbyte mellan Instagram och Facebook men hänvisar till Instagrams datapolicy: https://help.instagram.com/519522125107875

 

3. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Av principskäl behandlas och används de personuppgifter du tillhandahållit endast för de ändamål som anges. Dessa omfattar i synnerhet:

 • Tillhandahållande, förbättring av och support för våra onlinetjänster: Detta inkluderar dataanalyser, identifiering av användningstrender, liksom beräkningar och statistik om användaråtkomstmönster.
 • Marknadsföring: Dina personuppgifter kommer endast att användas i marknadsföringssyfte, som enkäter, lotterier eller andra reklamkampanjer, om du har samtyckt till sådan användning. I så fall kommer dina uppgifter att lagras i 2 år efter senaste kontakt, såvida inte längre lagring är rättsligt tillåten av andra skäl. Ditt medgivande att använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan återkallas när som helst. Mer information finns under punkt 5.
 • Utskick av nyhetsbrevet: Om du fyller i webbformuläret för att registrera dig för vårt nyhetsbrev, använder vi uteslutande de uppgifter du lämnat för att verifiera att du äger mejladressen som anges och vill ha nyhetsbrevet, för att sammanställa en sändlista och för att analysera användningen av vårt nyhetsbrev. I det här fallet kommer dina uppgifter att lagras i 2 år, efter att prenumerationen avslutats, såvida inte längre lagring är rättsligt tillåten av andra skäl. Dina uppgifter kommer endast att användas av oss för andra syften, om du har samtyckt till sådan användning.
 • Beställning av rapporter eller annat informationsmaterial: Om du beställer rapporter eller annat informationsmaterial av oss, används personuppgifterna som du tillhandahåller uteslutande till att behandla din beställning och därefter kommer de att lagras under högst 1 år efter den sista försändelsen. Vi kan använda tjänster från tredje man för att ta hand om din beställning, och vi överför dina uppgifter uteslutande i syfte att expediera din beställning. Vi använder endast de personuppgifter du tillhandahåller till andra syften, om du har gett oss ditt samtycke till det.
 • Användning av kontaktformuläret: Om du använder kontaktformuläret till frågor, används informationen som du anger i kontaktformuläret inklusive dina kontaktuppgifter för att behandla frågan, och de lagras för senare användning om det uppstår följdfrågor. Om det är nödvändigt för att behandla din fråga, kan vi även skicka dina personuppgifter till bolag inom Komproment-koncernen (se punkt 4) eller till tredje man som är involverad. Dina personuppgifter kommer att lagras så länge som frågan behandlas och högst 1 år efter avslutad behandling, såvida inte längre lagring är rättsligt tillåten av andra skäl.
 • Byte av arbete: Jobbansökningar innehåller personuppgifter (t.ex. meritförteckning, kontaktuppgifter etc.). Vi kan använda sådana personuppgifter inom Komproment-koncernen (se punkt 4) för att avgöra om vi ska ge den sökande en anställning eller besvara ansökan. Såvida du inte uttryckligen invänder, kommer vi att behålla uppgifterna i registret under en period på högst 3 år efter den sista kontakten (såvida inte längre lagring är rättsligt tillåten av andra skäl) för eventuellt beaktande vid ett senare tillfälle.
 • Genomförande och administration av kontrakt: För att ta hand om inkommande beställningar (särskilt beställningar av material), använder vi tjänster från tredje man och vi överför dina uppgifter uteslutande för att expediera din beställning. I samband med sådana transaktioner kan du bli kontaktad inom ramen för kundnöjdhetsundersökningar eller för marknadsundersökningsändamål. Om du ber oss att inte använda dina uppgifter för ytterligare kontakt, kommer vi garanterat att respektera dina önskemål.
 • Skydd av rättigheter och egendom: Om vi har anledning att tro att rättigheter och egendom som tillhör Komproment, dess leverantörer och kunder eller tredje man har skadats eller riskerar att skadas, kan vi använda och överföra dina personuppgifter i syfte att skydda dessa rättigheter och/eller sådan egendom. Dessutom förbehåller vi oss rätten att lämna ut dina personuppgifter, förutsatt att sådana upplysningar krävs i lag eller genom behöriga myndigheter, för att säkerställa rättssäkerheten i enlighet med det förfarande som anges på vår webbplats (våra webbplatser), och för att skydda de förutnämnda rättigheterna.
 • Rensning och konsolidering av data: Emellanåt kan de personuppgifter du tillhandahåller dubbelkontrolleras mot eller slås samman med (i) uppgifter från våra befintliga register (online och offline), (ii) uppgifter som tagits över från en juridisk företrädare eller (iii) uppgifter från andra källor.

 

4. ÖVERFÖRING OCH UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Beroende på den typ av interaktion som du begärt (t.ex. en retur, en beställning, en begäran om service, information, etc.), kan dina uppgifter utbytas med tredje man som är inblandad för att kunna genomföra beställningen (t.ex. postorderföretag, banker etc.) eller andra bolag i Komproment-koncernen. Vi kan också bli skyldiga att lämna ut personuppgifter i syfte att uppfylla de lagstadgade kraven eller genomdriva rättigheter och avtal.

 • Överföring av uppgifter till tredje man: Vi arbetar med externa leverantörer (t.ex. speditörer) för att kunna expediera vissa beställningar och tillhandahålla vissa tjänster. Dessa leverantörer tillåts använda eller föra över de uppgifter som samlats in och behandlats av oss enbart i syfte att kunna expediera beställningen från Komproment.
 • Användning av uppgifter inom koncernen: Komproment och dess dotterbolag är en del av en internationell koncern med gränsöverskridande interna operativa processer, strukturer och tekniska system. Vi kan använda dina personuppgifter inom Komproment-koncernen och, vid behov, överföra dem till våra anläggningar i andra länder för de ändamål som anges i punkt 3 och i enlighet med denna integritetspolicy. Våra koncernövergripande riktlinjer för dataskydd och procedurer är utformade så att en lika hög skyddsnivå för personuppgifter garanteras i alla länder vi verkar i. För att se en fullständig förteckning över bolagen i koncernen, klickar du på https://wienerberger.com/en/about/locations.html
 • Att följa gällande lagar och liknande förpliktelser: Vi kommer att vidarebefordra dina personuppgifter i syfte att (i) verkställa eller följa en lag, en förordning, en order som har utfärdats av en offentlig myndighet eller obligatoriska åtgärder, (ii) upptäcka och förhindra säkerhetshot, bedrägerier eller annan skadlig verksamhet, (iii) skydda och/eller övervaka efterlevnaden av Komproment eller tredje mans rättigheter och egendom och (iv) skydda tredje mans och de anställdas rättigheter och personliga säkerhet.

 

5. RÄTTEN TILL INFORMATION, RÄTTEN TILL ATT ÅTERKALLA SAMTYCKE OCH TILL RADERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du har rätt att begära skriftlig information om dina personuppgifter som lagras av oss. Dessutom har du, i samband med användningen av dina personuppgifter, rätt till korrigering, radering, indragning eller begränsning av behandlingen såväl som rätten att inge ett klagomål till dataskyddsmyndigheten. Rikta en sådan begäran liksom alla andra frågor till den kontaktpunkt som anges under punkt 7.

Om du har prenumererat på vårt nyhetsbrev, kan du avbryta din prenumeration genom att klicka på "Avanmälan" i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett mail med dina kontaktuppgifter på info@komproment.se med texten "Avanmälan nyhetsbrev". Om du vill återkalla ditt samtycke till lagring eller användning av dina uppgifter, kan du naturligtvis också skicka ett mejl till den adress som anges under punkt 7.

 

6. DATASÄKERHET

Komproment använder sig av en stor mängd datasäkerhetsåtgärder för att säkerställa sekretessen och integriteten för dina personuppgifter. Men med tanke på internets uppbyggnad, vill vi rikta er uppmärksamhet på det faktum att det kan finnas säkerhetsluckor i dataöverföringen via internet (t.ex. kommunikation via mejl) och att det inte går att ordna ett fullständigt skydd mot att tredje man får tillgång till uppgifter.

 

7. KONTAKT

Om du har frågor om denna integritetspolicy eller behandlingen av dina uppgifter, kontaktar du:

Komproment ApS
Roskildegatan 2
252 21 Helsingborg
Sverige

+46 771 42 43 50
info@komproment.se

chevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram