Ryhaven

                
Renoveringen av Ryhaven representerar ett nytt tillvägagångssätt för renovering av allmännyttiga bostäder: För första gången i Danmark används modulbygge vid en renovering när nya bostäder byggs på befintliga socklar. De nya bostäderna är aktuella både när det gäller energikrav och familjernas ökade behov av flexibel inredning.
Projekt: Ryhaven 
Produkt: VIDAR Clay Shingles, Manchester
Arkitekt: Ravn Arkitektur
EntreprenørScandibyg
Tilbage til top
chevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram